Kỹ năng quản lý nhà hàng buffet chuyên nghiệp

Kỹ năng quản lý nhà hàng buffet chuyên nghiệp

Quản lý nhà hàng bao gồm: quản lý nhân sự, quản lý nguyên liệu, quản lý bếp, thực đơn… Hay nói cách khác quản lý nhà hàng chính là đảm bảo lợi ích hài hòa giữa: khách hàng – nhân viên – nhà hàng.  Các kỹ năng quản lý nhà hàng buffet chuyên nghiệp cần […]