Dạo quanh chợ gốm Sài Gòn Nguyễn Phúc Nguyên, bát dĩa Bát Tràng nằm ở đâu ?

Con đường gốm sứ Mang tên Nguyễn Phúc Nguyên Nếu Dạo quanh chợ gốm Sài Gòn Hàn Phúc Nguyên, bát dĩa Bát Tràng nằm ở đâu ? có lẽ cũng là một câu hỏi khiến nhiều người tiêu dùng băn khoăn. Buôn có bạn, bán có phường quả thực không sai khi chúng ta nói […]