Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ bát đĩa Bát Tràng cao cấp nhà hàng khách sạn

Bộ bát đĩa men bóng vẽ sen xanh

Bộ bát đĩa Bát Tràng cao cấp nhà hàng khách sạn

Bộ bát đĩa men đá đen quét màu đỏ

Bộ bát đĩa Bát Tràng cao cấp nhà hàng khách sạn

Bộ bát đĩa men đá đen quét màu xanh

Bộ bát đĩa Bát Tràng cao cấp nhà hàng khách sạn

Bộ bát đĩa men rạn vẽ hoa xanh đen

Bộ bát đĩa Bát Tràng cao cấp nhà hàng khách sạn

Bộ bát đĩa men xanh vẽ cá