Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ bát đĩa Bát Tràng cao cấp nhà hàng khách sạn

Bộ bát đĩa gốm sứ vẽ cá

Bộ bát đĩa Bát Tràng cao cấp nhà hàng khách sạn

Bộ bát đĩa men ngọc vẽ hoa trắng

Bộ bát đĩa Bát Tràng cao cấp nhà hàng khách sạn

Bộ bát đĩa men vàng vẽ cá đen

Bộ bát đĩa Bát Tràng cao cấp nhà hàng khách sạn

Bộ bát đĩa vẽ hoa mai xanh