Showing 1–12 of 14 results

Khay đựng mứt tết - Khay mứt sứ đẹp

Bộ 3 hũ đựng mứt tết gốm sứ kèm khay gỗ

450,000 

Khay đựng mứt tết - Khay mứt sứ đẹp

Bộ 4 hũ đựng mứt tết gốm sứ tròn kèm khay

350,000 

Khay đựng mứt tết - Khay mứt sứ đẹp

Hộp đựng bánh mứt tết gỗ sơn mài chén sứ 7 ngăn

450,000 

Khay đựng mứt tết - Khay mứt sứ đẹp

Khay đựng bánh kẹo sứ chữ nhật 6 ngăn kèm khay gỗ

630,000 

Khay đựng mứt tết - Khay mứt sứ đẹp

Khay đựng mứt gốm sứ vẽ mai 4 ngăn kèm khay mây

450,000 

Khay đựng mứt tết - Khay mứt sứ đẹp

Khay đựng mứt sứ 6 ngăn kèm khay gỗ tròn – Bộ hồng

1,100,000 

Khay đựng mứt tết - Khay mứt sứ đẹp

Khay mứt bằng sứ đẹp hoa mai 5 cánh kèm khay gỗ – Xanh

1,145,000 

Khay đựng mứt tết - Khay mứt sứ đẹp

Khay mứt hoa mai sứ viền vàng kèm khay gỗ – Hồng

850,000 

Khay đựng mứt tết - Khay mứt sứ đẹp

Khay mứt hoa mai sứ viền vàng kèm khay gỗ – Lục

850,000 

Khay đựng mứt tết - Khay mứt sứ đẹp

Khay mứt hoa mai sứ viền vàng kèm khay gỗ – Trắng

720,000 

Khay đựng mứt tết - Khay mứt sứ đẹp

Khay mứt hoa mai sứ viền vàng kèm khay gỗ – Xanh

850,000