Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ bát đĩa Bát Tràng cao cấp nhà hàng khách sạn

Bộ bát đĩa cá đàn xanh

Bộ bát đĩa Bát Tràng cao cấp nhà hàng khách sạn

Bộ bát đĩa vân bèo men xanh

Bộ bát đĩa Bát Tràng cao cấp nhà hàng khách sạn

Bộ bát đĩa vẽ sen đen

Bộ bát đĩa Bát Tràng cao cấp nhà hàng khách sạn

Bộ bát đĩa vẽ sen ngọc lam